Array
(
  [lang_name] => pl
  [page_name] => przedstawiciel-dzialu-service-desk-z-jezykiem-polskim-20
  [lang] => pl
  [id] => 20
)

Tam, gdzie jest dobra atmosfera, są dobre wyniki.

Computacenter

Przedstawiciel działu Service Desk z językiem polskim

Miejsce pracy: Budapeszt, Węgry / Liczba wakatów: 4

 

Kim jesteśmy?

Computacenter jest europejskim liderem na rynku niezależnych dostawców usług w zakresie infrastruktury IT wspierających przedsiębiorstwa i ich użytkowników. Biuro w Budapeszcie zostało otwarte w 2013 r. z zaledwie 50-osobowym personelem, który obecnie liczy ponad pół tysiąca pracowników. Oferujemy wsparcie w wielu dziedzinach, takich jak IT Service Desk, finanse i księgowość, logistyka, raportowanie, rozwój IT czy zarządzanie projektami. Tworzymy różnorodną społeczność młodych i doświadczonych profesjonalistów z całego świata, świadczących usługi w 17 różnych językach.

 


Co Ci oferujemy?

Jako przyszły członek rodziny CC w dziale IT Service Desk będziesz mieć możliwość:

 • wykorzystywania i doskonalenia swoich umiejętności językowych,
 • brania udziału w szkoleniach i programach wymiany talentów,
 • rozwoju zawodowego i osobistego,
 • pracy w przyjemnej i różnorodnej atmosferze,
 • stabilnego zatrudnienia w elastycznym wymiarze godzin.


Twoje przyszłe zadania:

Przedstawiciele lub agenci Service Desk są członkami zespołu wsparcia, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem i których zadaniem jest odnajdywanie najlepszych i najprostszych rozwiązań problemów użytkowników. To podstawowe stanowisko jest idealnym wyborem dla osób młodych lub rozpoczynających swoją karierę i pragnących pracować w międzynarodowym towarzystwie. Nad Twoimi pierwszymi krokami w naszej firmie będzie czuwał zespół wdrożeniowy, a nasz zaawansowany program kariery zawodowej Ascension będzie monitorował przebieg Twojej pracy.


Codzienne obowiązki:

 • Odpowiadanie na zapytania za pośrednictwem narzędzi, telefonicznie lub poprzez e-mail oraz utrzymywanie codziennego kontaktu z użytkownikami kontaktującymi się z nami w całej Europie.
 • Rozwiązywanie problemów technicznych występujących w środowisku biurowym w firmach naszych partnerów.
 • Dokumentowanie i rejestrowanie zgłoszeń w systemie śledzenia problemów.
 • Przekazywanie kompetentnym zespołom problemów, których pracownicy pierwszego kontaktu nie mogą rozwiązać.
 • Utrzymywanie i polepszanie poziomu satysfakcji klienta.


To idealna praca dla Ciebie, jeśli:

 • Znasz angielski na poziomie średnio zaawansowanym i polski na poziomie biegłym. Mile widziana znajomość dodatkowych języków europejskich.
 • Masz talent do rozwiązywania problemów z dziedziny IT.
 • Korzystasz codziennie z komputerów i masz doświadczenie z systemami Windows 7, 8,10 i/lub innymi systemami operacyjnymi oraz z pakietem MS Office.
 • Posiadasz zdolność logicznego myślenia oraz szybkiego i kreatywnego rozwiązywania problemów.
 • Posiadasz wybitne zdolności komunikacyjne i perspektywę zorientowaną na klienta.
 • Masz podzielną uwagę.
 • Lubisz pracować w zespole.

 

 

* - pola obowiązkowe

okWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych* - CZYTAJ WIĘCEJ

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej "RODO", oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Computacenter Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-702) przy ul. Głogowskiej 31/33, zwaną dalej "Computacenter Poland" lub "Administratorem", moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w Computacenter Poland Sp. z o.o.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w Computacenter Poland nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w Computacenter Poland.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Computacenter Poland.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej "RODO", informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Computacenter Poland Sp. z o. o z siedzibą w Poznaniu (60-702) przy ul. Głogowskiej 31/33, zwana dalej "Computacenter Poland" lub "Administratorem".
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Country Lead Adam Wasilewski. Kontakt: e-mail:. rekrutacja@cc-poznan.pl; tel.: +48 61 65 88 100.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w Computacenter Poland zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w Computacenter Poland zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
7. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
   a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:
        I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT
   b) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa
11. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Country Lead pod numerem tel.: +48 61 65 88 100 oraz adresem e-mail: rekrutacja@cc-poznan.pl.

powrótZróbmy razem coś fajnego